HÌNH ẢNH SÁCH GIÁO KHOA CỦA VIỆT NAM THỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA TRƯỚC NĂM

Riêng quyển chính giữa cực xưa, tôi từng thấy qua vào những năm trước  Tết Mậu Thân. Và từng là quà của Trung Tâm Học Liệu Trần Bình Trọng  trong
chương trình Đố Vui Để Học.  Tuy Hòa Bình tạm bợ và chưa có Tự Do, không biết Nguyễn Hiến Lê có ra ‘Ngày Trở Về’ chưa? 

 Cuốn này kể về lịch sử các con tem đầu tiên của VNCH  Cuốn khảo cứu nổi tiếng của Bình Nguyên Lộc 
   
“Em Học Địa Lý (Lớp 3)” mới lục lại được nha.  
 

 Địa dư Việt Nam, Việt Hương xuất bản 1951 
 À đây rồi, H. tìm mãi quyển này giờ mới thấy! 


 Toán pháp lớp 4 – NXB Cành hồng 1974  Tân việt văn lớp Bốn – Sống Mới XB 1972 
  
  

Quốc-Sử lớp Nhất của Soạn giả: Phạm Văn Trọng và Phạm Thị Ngọc Dung (1966): 
Em Tìm Hiểu Khoa Học – Lớp Nhất (1966): 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s