Lại 2.396 tỷ đồng xây trụ sở Kiểm toán Nhà nước

 

Tháng Một 17, 2013 in Tổng hợp

kiemtoanMột tòa nhà khủng với 3 tầng hầm, 29 tầng nổi và 34.200 m2 sàn sẽ được xây làm trụ sở II Kiểm toán nhà nước tại Hà Nội. Tòa nhà có mức đầu tư tạm tính khoảng 975 tỷ.

 

Báo cáo giải trình về vốn xây dựng trụ sở, Kiểm toán nhà nước đã nêu ra con số 2.396,8 tỷ đồng, và theo tính toán của Tổng kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng, một trong 3 nguồn tiền sẽ được lấy từ “Nguồn thu qua kết quả kiểm toán hàng năm do Kiểm toán phát hiện tăng thêm cho ngân sách 1.602 tỷ đồng trong 4 năm”.
Vấn đề chính nằm ở nguồn tiền. Có nghĩa là ngoài nguồn “dưỡng liêm”, 2% trên tổng số thu. Kiểm toán nhà nước muốn có thêm mỗi năm khoảng 458,6 tỷ từ “tiền phát hiện tăng thêm cho ngân sách”, để xây dựng trụ sở.
Trong số các công trình đang nằm chờ vốn, có trụ sở II của Kiếm toán Nhà nước tại Hà Nội có quy mô 3 tấng hầm, cao 29 tầng, 34.200 m2 sàn với tổng mức đầu tư lên tới 975 tỷ đồng.
Ngoài nguồn “thưởng tăng thêm”, 2 nguồn khác để xây dựng các dự án trụ sở “nguồn 2%”, và từ nguồn Ngân sách nhà nước. Số tiền trích từ “nguồn 2%” trong 3 năm 2009-2011, theo ông Đinh Tiến Dũng, là 208 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 70 tỷ đồng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s