CXN_070713_2803_PONR (05.05.13) Nợ xấu NH chính thức từ 500 ngàn tỉ đến 1 triệu tỉ

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

—————-

Châu Xuân Nguyễn

Point of No Return (PONR)…Point of No Return là gì ??? Tiếng Anh là một thời điểm mà thị trường không quay trở lại nữa, đó là thời điểm mà Thị Trường bị tác động tâm lý tiêu dùng điều khiển chứ không còn điều khiển bởi Luật Cung Cầu của thị trường nữa, với BĐS là ngày 03.09.2012

Tôi phải lập những điểm mốc như thế này để sau này chúng ta có thể nhìn thoáng qua (snap shot) những điểm mốc để thấy Kinh tế VN sụp đổ như thế nào và dẫn đến suy sụp Chính Trị như thế nào

Tôi lấy ngày 05.05.2013 là ngày PONR Nợ xấu NH chính thức từ 500 ngàn tỉ đến 1 triệu tỉ theo bài này…CXN_050513_2518_Chính thức rồi nhé, phù phép, đẩy lùi gì cũng là ít nhất 500 ngàn tỉ: Nửa triệu tỷ đồng nợ xấu ngân hàng

90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và năng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
07.07.2013
Châu Xuân Nguyễn

2 comments on “CXN_070713_2803_PONR (05.05.13) Nợ xấu NH chính thức từ 500 ngàn tỉ đến 1 triệu tỉ

 1. nợ xấu ngân hàng 50 tỉ USD !
  tổng số tiền mà người dân gởi vào ngân hàng đương nhiên là lớn hơn con số nầy nhiều (giả sử là gấp đôi), mà ngân hàng không giải ngân được (không cho vay được) thì mỗi tháng ngân hàng phải chịu lãi là 1 tỉ USD (1% của 100 tỉ USD).
  Thời gian là kẻ thù của ngân hàng, cũng là kẻ thù của cs
  hệ thống ngân hàng sẽ sụp đỗ, cs sẽ sụp đỗ !
  đã có nhiều chủ DN BĐS bỏ trốn ra nước ngoài, 3D sẽ không làm thủ tướng nữa và cũng sẽ trốn ra nước ngoài.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s