CXN_111713_3495_PONR ngân sách 64 tỉnh thành vở, nợ lương CNCNV (6 tháng rồi) ngày 12.11.2013

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn


Point of No Return (PONR)…Point of No Return là gì ??? Tiếng Anh là một thời điểm mà thị trường không quay trở lại nữa, đó là thời điểm mà Thị Trường bị tác động tâm lý tiêu dùng điều khiển chứ không còn điều khiển bởi Luật Cung Cầu của thị trường nữa, với BĐS là ngày 03.09.2012.

Ngày 12.11.2013 là ngày một bạn đọc báo tôi biết rằng Tỉnh Bình Phước nợ lương cán bộ 6 tháng, rồi từ đó tuôn trào Đồng Nai, Quận 1, TP HCM, Đà Nẵng v.v…do ngân sách bội chi 200 ngàn tỉ và hụt thu 65 ngàn tỉ.

Bài viết ngắn này để độc giả có thể nhìn thấy con đường suy sụp của bọn cộng nô này như thế nào.

Một bài học tốt cho sự bất tài, tham nhũng, quản lý tồi vì ngu xuẫn và dốt nát.

Melbourne
17.11.2013

Châu Xuân Nguyễn

2 comments on “CXN_111713_3495_PONR ngân sách 64 tỉnh thành vở, nợ lương CNCNV (6 tháng rồi) ngày 12.11.2013

  1. hèn chi, giờ đến phường xã vắng hoe, người làm giấy tờ cũng ít, như vậy cũng không thu được phí, đói càng đói thêm

    Like

  2. Cach dieu hanh kt cua dinh cao tri tue cs theo mo hinh dinh huong xhcn da dua den ket qua ma hien nay ngan sach nha nuoc tham hut tran ngap no cong,keo theo bao nhieu la he luy. Ai chiu ? Dan chiu. chung no khoe vi tui da day USD.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s