CXN_050615_8777_”Tui nói thêm có nhiều người đến rút 500triệu vnd mà phải hầu mất mấy ng ày cũng chưa rút đủ số tiền Không ai nhận được hết một lần 1 tỷ tiền gửi trong một ngày ở bất kỳ NH nào tại VN, ngoại trừ NH Ngoai.” (VNCB)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn

——————-

ファシスト日本

Bạn tui gọi điện hỏi tui, có biết thêm tin tức gì về Ocean Bank không vì hắn có gửi số tiền không nhỏ ở đó

Tui bảo không chỉ Ocean Bank mà hầu hết NH nào VN đều cũng bị ngã ngữa hết rồi ngoại trừ NH ngoại quốc, hãy nhanh chóng rút đi kẻo lên máu Tăng Xông, chết bây giờ, mày muốn để cho Dượng nó hết à. Chuyện đã rành rành 10/10 rồi còn hỏi, mấy tỷ của mày chỉ bằng 50triệu bảo hiểm tiền gửi mà thôi nếu gặp may mắn lớn. Vàng, USD sắp lên giá mạnh, nên rút tiền mua 2-loại kia trữ trong mình khỏi lo lắng gì hết…

Tui nói thêm có nhiều người đến rút 500triệu vnd mà phải hầu mất mấy ngày cũng chưa rút đủ số tiền

Không ai nhận được hết một lần 1 tỷ tiền gửi trong một ngày ở bất kỳ NH nào tại VN, ngoại trừ NH Ngoai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s