CXN_112415_10 740_Bài báo này chứng tỏ chóp bu CSVN đọc những bài về tổng tài sản còn bán được của ĐCSVN của CXN và lo sốt vó nên phải hối thúc BTC báo cáo về tình hình tổng công ty, vậy thì bây giờ CXN có số liệu Tổng tài sản DNNN để phân tích thêm rồi….Nếu nói CSVN kiệt quệ tài chánh thì quá nhẹ, quá cảm thông, quá từ bi. Tổng tài sản mà VC có thể bán được (có người mua nhanh hay không là chỉ 50% số tài sản, quick realising assets) chỉ còn vỏn vẹn 4 tỷ đô (so với mức phải vay là 30 tỷ đô mỗi năm, đáo hạn trước mắt là 17 tỷ đô). Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, gov assets saleable): Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty hợp lại thành một Siêu Công ty

Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty hợp lại thành một Siêu Công ty?

Châu Xuân Nguyễn

xxxxx

Với 7 bài viết dưới đây, tất cà những BCT, BBT, BCHTW, ĐBQH, ĐV, LTCM v.v… đều són hết (nam són theo nam, nữ són theo nữ..), đó là lý do có bài báo ngày hôm nay vì chắc chắn đã có những cú phôn đòi hỏi phải làm rõ còn bao nhiêu tập đoàn, Tcty, DNNN v.v…

Trích bài 10 065 ngày 1.11.15 dưới đây (3 tuần):”Một bài toán cộng đơn giản sẽ thấy từ 1. tới 5. là 8.1 tỷ đô, lấy tròn số là 8 tỷ đô. Đây là tài sản (assets) bán dc, nhưng không bán được ngay vì khoản 1. cần thời gian 1 hay 2 năm vì quá lớn, khoản 2. thì Viettel, HKVN và thuốc lá chưa ra kế hoạch bán nên cần 6 tháng ra kế hoạch và số tiền quá lớn nên cần 1 hay 2 năm mới bán dc. Khoản 3. và 4. thì ĐCSVN đang vất vả bán (rất vất vả, chật vât, khó khăn v.v…). Khoản 5. thì ko còn gì nữa để bán.

Nhu cầu của ĐCSVN là 17 tỷ đô đáo hạn ngay lập tức và từ 2016 đến 2020 là 30 tỷ đô mỗi năm. Trái phiếu CP chỉ bán được năm 2015 là 140 ngàn tỷ vnđ tức là khoảng 7 tỷ đô.

Hiện giờ đang dự tính vay TP quốc tế 3 tỷ đô, bán Vinamilk và SCIC 3 tỷ đô.

x

Nếu nói tình hình tài chính của CSVN là kiệt quệ thì quá từ bi với họ. tình trạng là khẩn trương hơn kiệt quệ nhưng chúng vẫn cố bưng bít, khi bể ra thì khả năng là một cuộc tháo chạy lớn.“(HT bài 10 065)

Trích bài báo dưới đây ngày 24.11.15:”Chính phủ vừa có báo cáo trình Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ.“(HT). CXN, đây là tổng tài sản cuối năm 2014, năm 2015 là năm bán, thu hồi vốn nhiều nhất nên con số 1,1 triệu tỷ còn nhắm chừng phân nữa và nếu bán dc thì chỉ bán dc phân nữa nữa là 400 ngàn tỷ, tức là 20 tỷ đô. Điều này phải chờ xem báo cáo cuối 2015.

x
Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn. -Melbourne -01.11.15 –Châu Xuân Nguyễn

CXN_110115_10 605_Nếu nói CSVN kiệt quệ tài chánh thì quá nhẹ, quá cảm thông, quá từ bi. Tổng tài sản mà VC có thể bán được (có người mua nhanh hay không là chỉ 50% số tài sản, quick realising assets) chỉ còn vỏn vẹn 4 tỷ đô (so với mức phải vay là 30 tỷ đô mỗi năm, đáo hạn trước mắt là 17 tỷ đô). Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, gov assets saleable)

c
http://chauxuannguyen.org/2015/11/01/cxn_110115_10-605_neu-noi-csvn-kiet-que-tai-chanh-thi-qua-nhe-qua-cam-thong-qua-tu-bi-t-ong-tai-san-ma-vc-co-the-ban-duoc-co-nguoi-mua-nhanh-hay-khong-la-chi-50-so-tai-san-nay-c-hi-con-von-ven-4/

C

CXN_110115_10 604_SCIC và SCIC control cty chỉ có giá trị 70 ngàn tỷ (hơn 3 tỷ đô tí xíu thôi). Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, gov assets)

c

http://chauxuannguyen.org/2015/11/01/cxn_110115_10-604_scic-va-scic-control-cty-chi-co-gia-tri-70-ngan-ty-hon-3-ty-do-ti-xiu-thoi-duoi-su-lanh-dao-tai-tinh-cua-dang-ta-tai-san-cua-chinh-phu-vn-con-bao-nhieu-trai-ph-ieu-dao-han-2/

c

CXN_110115_10 603_Cứ cho là Tcty và Tập Đoàn có thể bán dc là 4 tỷ đô. Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, gov assets, conglomerates)

C

http://chauxuannguyen.org/2015/11/01/cxn_11-0115_10-603_cu-cho-la-tcty-va-tap-doan-co-the-ban-dc-la-2-ty-do-duoi-su-lanh-d-ao-tai-tinh-cua-dang-ta-tai-san-cua-chinh-phu-vn-con-bao-nhieu-trai-phieu-dao-han-2015-l-a-17-ty-do-tu-2016/


CXN_102715_10 585_Cứ cho là thoái vốn ngoài ngành thu về 1 tỷ đô. Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, divestment DNNN, gov assets): Thoái vốn nhà nước: vẫn còn chậm

C

http://chauxuannguyen.org/2015/10/27/cxn_102715_10-585_cu-cho-la-thoai-von-ngoai-nganh-thu-ve-1-ty-do-duoi-su-lanh-dao-tai-t-inh-cua-dang-ta-tai-san-cua-chinh-phu-vn-con-bao-nhieu-trai-phieu-dao-han-2015-la-17-ty-do-tu-2016-tro-d/

c

CXN_102515_10 578_Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, divestment DNNN, gov assets): Vietnam Airlines thoái vốn đạt hơn 90,45%

c

http://chauxuannguyen.org/2015/10/25/cxn_102515_10-578_duoi-su-lanh-dao-tai-tinh-cua-dang-ta-tai-san-cua-chinh-phu-vn-con-b-ao-nhieu-trai-phieu-dao-han-2015-la-17-ty-do-tu-2016-tro-di-moi-nam-phai-tim-dau-cho-va-y-duoc-30-ty-do-ch/

C

CXN_102515_10 577_Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô mỗi năm cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, DNNN worth, gov assets): Cổ phần hóa DNNN 2011-2015 không thể về đích

C

http://chauxuannguyen.org/2015/10/25/cxn_102515_10-577_duoi-su-lanh-dao-tai-tinh-cua-dang-ta-tai-san-cua-chinh-phu-vn-con-b-ao-nhieu-trai-phieu-dao-han-2015-la-17-ty-do-tu-2016-tro-di-moi-nam-phai-tim-dau-cho-va-y-duoc-30-ty-do-mo/

CXN_102515_10 576_Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? SCIC chủ sở hữu 35 ngàn tỷ vnđ (một tỷ rưởi đô), trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô mỗi năm cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what else to scramble, gov assets): Danh mục vốn của SCIC còn 230 khoản với giá trị sổ sách khoảng 17.000 tỷ đồng

c

http://chauxuannguyen.org/2015/10/25/cxn_102515_10-576_duoi-su-lanh-dao-tai-tinh-cua-dang-ta-scic-chu-so-huu-35-ngan-ty-vn-d-mot-ty-ruoi-do-trai-phieu-dao-han-2015-la-17-ty-do-tu-2016-tro-di-moi-nam-phai-t-im-dau-cho-vay-duoc-30-ty/

xxxxxxxxxxx

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/dieu-gi-se-xay-ra-neu-119-tap-doan-tong-cong-ty-hop-lai-thanh-mot-sieu-cong-ty-20151124132839307.chn

Thứ 3, 24/11/2015, 13:28

Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty hợp lại thành một Siêu Công ty?

Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty hợp lại thành một Siêu Công ty?

TIN MỚI

“Super Company” – công ty giả định hình thành từ 119 tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn sẽ có tổng tài sản đạt 2,7 triệu tỷ đồng cùng tổng doanh thu 1,6 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 176 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ vừa có báo cáo trình Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ.

Theo đó, tại thời điểm kết thúc năm 2014, có 781 doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, bao gồm:

+ 8 tập đoàn kinh tế (bao gồm cả số liệu của Vinatex – cổ phần hóa trong năm 2014)

+ 85 tổng công ty (không bao gồm Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy)

+ 26 công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con

+ 277 công ty TNHH một thành viên hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích

+ 385 công ty TNHH một thành viên độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại

Báo cáo của Chính phủ cho thấy 781 doanh nghiệp trên có tổng tài sản theo số liệu hợp nhất năm 2014 đạt trên 3,1 triệu tỷ đồng; tổng doanh thu 1,7 triệu tỷ đồng và tổng lợi nhuận 188 nghìn tỷ đồng.

Đóng góp phần lớn vào kết quả này là 119 tập đoàn, tổng công ty và công ty mẹ – con (gọi chung là Tập đoàn, Tổng Công ty). Nếu hợp nhất 119 tập đoàn, tổng công ty thành 1 công ty duy nhất – có thể tạm gọi là Super Company – ta sẽ có 1 doanh nghiệp bao trùm phần lớn các ngành kinh tế trọng yếu của đất nước.

Super Company có tổng tài sản đạt 2,7 triệu tỷ đồng (127 tỷ USD), vốn chủ sở hữu 1,1 triệu tỷ đồng (52 tỷ USD) cùng tổng doanh thu 1,6 triệu tỷ đồng (75 tỷ USD).

Về mặt tài sản, tài sản của Super Company tương đương với PVN, Vinacomin và 3 ngân hàng Vietinbank, BIDV và Vietcombank cộng lại. Với tổng tài sản 760 nghìn tỷ đồng, PVN đóng góp 27% tổng tài sản của Super Company, trong khi đó, EVN chiếm 9%, Vinacomin chiếm 5%

Tổng tài sản của Super Company bằng PVN, Vinacomin cộng với 3 ngân hàng BIDV, Vietcombank và Veitibank
Tổng tài sản của Super Company bằng PVN, Vinacomin cộng với 3 ngân hàng BIDV, Vietcombank và Veitibank

Tổng vốn chủ sở hữu của Super Company đạt 1,1 triệu tỷ đồng – tương đương vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam – chiếm 40% tổng nguồn vốn. Các khoản nợ phải trả đạt 1,6 triệu tỷ đồng, trong đó:

+ Nợ vay ngắn và dài hạn tại các tổ chức tín dụng là 553 nghìn tỷ đồng

+ Nợ vay nước ngoài 381 nghìn tỷ đồng (gần 18 tỷ USD)

++ Vay lại vốn ODA của Chính phủ là 118 nghìn tỷ

++ Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh 124 nghìn tỷ

++ Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả: 92 nghìn tỷ

Cơ cấu nguồn vốn
Cơ cấu nguồn vốn

Tổng doanh thu của Super Company đạt 1,57 triệu tỷ đồng, tương đương 1/2 GDP của Việt Nam. Sau khi Mobifone tách khỏi VNPT, hiện chỉ còn 4 tập đoàn có doanh thu trên 100 nghìn tỷ, gồm PVN, Petrolimex, EVN và Viettel. Trong đó, Petrolimex đã cổ phần hóa. Tổng doanh thu của 3 tập đoàn còn lại đạt 763 nghìn tỷ đồng, tương đương ½ tổng doanh thu của Super Company.

Bên cạnh số đông doanh nghiệp có lợi nhuận và lợi nhuận cao, Báo cáo của Chính phủ cho thấy vẫn có 10 tập đoàn, tổng công ty phát sinh lỗ trong năm 2014, với tổng mức lỗ hợp nhất là 4.901 tỷ đồng. Những công ty lỗ nhiều nhất là Vinalines, Vinafood 2, Tổng Công ty 15 – BQP, công ty Haprosimex – Hà Nội.

Trong khi đó, số doanh nghiệp có lỗ lũy kế là 19, với tổng mức lỗ hơn 24.400 tỷ.

PVN và Viettel có lợi nhuận vượt trội cho các doanh nghiệp còn lại

PVN và Viettel có lợi nhuận vượt trội cho các doanh nghiệp còn lại

Số liệu của Super Company chỉ tính đến những doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100%, không tính đến các doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Do vậy khi tiến trình cổ phần hóa đang diễn ra mạnh mẽ thì quy mô của Super Company sẽ “hao hụt” dần theo thời gian.

Như trong năm 2014 đã có 15 tổng công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, với những cái tên đáng chú ý có Vietnam Airlines, Cienco 1, Cienco 4, Vocarimex, Vinamotor, Hancorp, Seaprodex…

Kiến Khang

Theo Trí thức trẻ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s