CXN _061217_12 447_ Mời xem nhận định của một người phục vụ trong 2 nền Cộng Hòa với hàm Bộ Trưởng (Quốc Vụ Khanh) nói về CP Hậu Cộng Sản phải có tiêu chuẩn như thế nào ….(Khẩn) LS Lê Trọng Quát – Chúng Tôi Sẽ Phục Hoạt Việt Nam Cộng Hòa Vì Có Quá Nhiều Tổ Chức Tíếm Danh (LQD, LKY Leader)


https://www.youtube.com/watch?v=zylXf1EBcHQ&feature=youtu.be

[47.00] Tôi vẫn tin tưởng rằng VN chúng ta sẽ có một tương lai khá xán lạng sau khi giải thể chế độ CS.

[47.30] Nhưng phải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu trg ngắn hạn phải tranh đấu với khó khăn, phải hy sinhtương tự như những QG thoát khỏi chế độ CS ở LX, Đông Âu, Trung Đông..họ phải tranh đấu chứ ko phải ngồi không mà được. Cái ý thức tranh đấu của ng VN trg mấy năm trở lại đây thì ng dân ko sợ CS nữa, đó là một hy vọng có căn cứ

[48.13] Chúng ta phải vượt qua một giai đoạn ngắn hạn trg một vài năm thì sẽ có thể giải thể dc chế độ CS. Nhất là ngay bây giờ trg nội bộ CS cũng đã có tranh đấu , gây gỗ với nhau tranh dành quyền lực. Và tôi hy vọng VN sẽ thoát khỏi nanh vuốt CS trg một thời gian ngắn hạn.
[48.40] Còn trg dài hạn nghĩa là thời gian xây dựng đất nước thì tôi phải nói nó sẽ phải đòi hỏi nhiều cái khó khăn nhưng mà chúng ta sẽ hân hoan làm chuyện đó.

[48.50] Phải có nhiều tài năng, phải có nhiều kinh nghiệm, phải có sự đoàn kết tất cả mọi người để xây dựng đất nước trg tất cả các lĩnh vực bây giờ đương bê bết, đó là lĩnh vực Chính Trị, Kinh Tế Tài Chánh, Văn Hóa, XH, GD, QS v.v.. thì cái đó không phải là ai cũng làm dc. Nó đòi hỏi kinh nghiệm, thiện chí, khả năng, kiến thức cho nên tôi nhắc đến ông Lý Quang Diệu là vậy đó.

[49.26] Nếu mà có một Lý Quang Diệu để mà lãnh đạo và xây dựng sau khi CS sụp đổ thì đó là một điều may cho QG chúng ta.

[49.35] Tôi tin rằng tương lai sẽ xán lạng sau thời kỳ khó khăn vài năm trg ngắn hạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s