NỤ CƯỜI MA DZÈ ZIỆT NAM

https://www.quyenduocbiet.com/a5983/nu-cuoi-ma-dze-ziet-nam

47272065_304366573748787_7411870250058121216_n

Nguyên Thủ Ziệt Nam Nguyễn Xúc Phân đang le lưỡi ra như chó để làm gì?
Không ai biết nhưng qua nụ cười này người ta mới thấy cái thú tính trong con người của Nguyễn Xúc Phân.

One comment on “NỤ CƯỜI MA DZÈ ZIỆT NAM

  1. +Mượn câu nói của Văn Sĩ Mark Twain người Mỹ :
    “Chẳng thà mình không nói, để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra, để người ta không còn nghi ngờ gì nữa”.
    ĐỀ ẢNH :
    +” Chẳng thà niễng tưởng-thú không cười , để người ta còn tưởng-thú lai đười ươi, còn hơn cười le ..lưỡi , để người ta không còn nghi ngờ gì nữa”.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s