Pháp: Cháy lớn tại Nhà Thờ Đức Bà Paris

http://vi.rfi.fr/phap/20190415-phap-chay-lon-tai-nha-tho-duc-ba-paris

RFIĐăng ngày 15-04-2019 Sửa đổi ngày 15-04-2019 22:01
mediaNhà Thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn, ngày 15/04/2019©Patrick ANIDJAR/AFP
Hỏa hoạn bùng phát lúc 18 giờ 50, giờ Paris, ngày 15/04/2019. Khoảng 400 lính cứu hỏa được huy động. Do địa hình phức tạp, việc cứu hỏa gặp khó khăn. Vòi phun nước không vượt quá 30 mét. Tháp nhọn trên nóc Nhà Thờ Đức Bà Paris cao 83 mét đã bị cháy rụi và sập.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s