Quốc tế ủng hộ Đài Loan tham gia WHA. Bộ Ngoại giao: Khắp nơi nở hoa.

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2001209.

  • 21 May, 2019

15174d2248a2c25fb596a0de395fffeb.jpg

Tuy Đài Loan đến nay vẫn không được tham dự WHA, nhưng xã hội quốc tế lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham dự WHA ngày một nhiều. Ngày 21/5 Bộ Ngoại giao cho biết, năm nay những gương mặt mới ủng hộ Đài Loan bao gồm 51 nghị sĩ quốc hội nước Peru, 14 nghị sĩ nước Ecuador, 87 nghị sĩ nước Chile, 28 nghị sĩ nước México, 10 nghị sĩ nước Argentina; châu Âu thì có 90 vị ở3 nước tại vùng biển Baltic và 100 nghị sĩ của Tiệp Khắc và Cộng hòa Slovakia.

Phát ngôn viên Lý Hiến Chương, Bộ Ngoại giao nói: “ Quốc hội các nước lên tiếng ủng hộ nước ta nhiều chưa từng có. Quí vị có thể thấy được qua 1 năm nỗ lực và cùng nhau hợp tác, các nơi đã ủng hộ Đài Loan.”

Năm nay là năm thứ 3 Đài Loan không được mời tham dự WHA. 14 nước bang giao với Đài Loan đề án “ Mời Đài Loan tham dự WHA với tư cách quan sát viên” qua 2 lần “ Biện luận 2 vs 2” , cuối cùng đại hội quyết định không đưa vào lịch trình hội nghị.

Tố Kim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s