MỘT CĂN BỆNH NẶNG

https://www.quyenduocbiet.com/a6711/mot-can-benh-nang

safe_image.php

Luân Lê
Facebook

Giáo dục của chúng ta đang lâm vào một căn bệnh nặng trầm trọng, mà những con bệnh lại những tưởng tất cả đều đang “rất khoẻ mạnh”: thành tích dựa trên những điểm số.

Nếu muốn, những con số có thể là bất cứ gì nó muốn: người dạy có thể bán điểm theo ý muốn; phụ huynh có thể mặc cả khi muốn có danh để trưng khoe và học sinh thì cảm thấy bớt đi áp lực của nhà trường và gia đình vì đã “đáp ứng được mong mỏi và các điều kiện của giáo dục”, nhưng người học cũng vẫn thấy được an ủi và có phần hãnh diện vì điều này.

Trong mọi vấn đề, học sinh, những đứa trẻ vẫn là “những bệnh nhân thụ động” vì “những bệnh nhân người lớn” mà nền giáo dục này đang là nguồn gây bệnh và phụ huynh là các tác nhân làm cho căn bệnh thêm trầm trọng hơn.

Con số không có ý nghĩa gì ngoài cái tự thân nó biểu hiện là một “vật bề ngoài” và “cái lượng” chứ không phải ”cái chất”, nó cũng đồng thời là “cái hình thức” biểu hiện của “cái nội dung”. Bằng cấp nào cũng có thể mua bán hay trao đổi hoặc ban phát để có được, nhưng trí tuệ và năng lực thực sự thì hoàn toàn không.

Và thường thì những kẻ ngu dốt lại rất sính bằng cấp và các bảng điểm để khoe mẽ hòng che giấu đi cái dốt nát của mình. Nhưng vì có thể tiến thân nhờ vào bằng cấp cho nên mọi nhà chỉ chăm chăm cho con đi học để “lấy điểm cao và lấy được nhiều bằng” để đạt mục đích tư lợi của mình.

Tất cả những con số này, dù đẹp bao nhiêu và cao thế nào, đều là biểu hiện của một căn bệnh trầm trọng đang tàn phá đất nước, huỷ hoại sự văn minh và con đường phát triển của dân tộc. Những kẻ cướp và lưu manh vẫn có thể được phù phép để trở thành “bậc trí thức” mà cưỡi lên đầu lên cổ nhân dân là như vậy.

Chuyện giá, phí, tiền; gian lận thi cử; tham nhũng và tội phạm gia tăng hay tăng giá tất cả đều được lợi cũng chính là những biểu hiện đặc trưng của nó. Bởi vì cái họ cần là “cái hiển lộ ra bên ngoài” chứ không phải “cái giá trị lõi bên trong” của các vấn đề, trong đó có con người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s