Việt Cộng đã bán Nha Trang cho Tàu rồi ạ, minh chứng đây !

https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1251145


Bảng chữ viết cũng phạm luật:
Chữ Tàu trên cùng.
Kế tiếp là chữ Nga
Rồi đến chữ Anh
Chữ Việt Nam bét bảng.

– Khu nghỉ dưỡng Nhũ Tiên – Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa.

Còn ai chưa sáng mắt sáng lòng?

Lê Thiệu

One comment on “Việt Cộng đã bán Nha Trang cho Tàu rồi ạ, minh chứng đây !

  1. Tuổi trẻ vn thời nào cũng có anh hùng,duy trong thời csvc tuổi trẻ vn toàn là lũ khùng khùng điên điên do đó không biết thế nào là nổi nhục mất nước.
    Nếu nha trang có chừng chục người anh hùng mỗi người một quả tommana,vài ngày một lần chơi tommana vào khu du lịch tàu,thì đố cha lũ tàu cộng dám hó hé sang đất nước vn./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s