DÂN VIỆT HƠI BỊ HÀI.

https://www.quyenduocbiet.com/a6815/dan-viet-hoi-bi-hai-

safe_image.php

Dương Hoài Linh
Facebook

Theo luật kiện tụng trên thế giới thì mỗi quốc gia có những quy định và luật pháp riêng. Những người, công ty nước ngoài nào đến sinh sống, làm ăn ở một quốc gia nào thì chịu sự chế tài của luật pháp của quốc gia đó.

Formosa là công ty Đài Loan đến làm ăn tại Việt Nam nếu vi phạm luật môi trường thì phải do toà án csVN chiếu theo luật của Việt Nam xử.

Nhưng do csVN là một chế độ độc tài nên các công ty nước ngoài đến đầu tư, thuê đất làm ăn chỉ cần hối lộ cho quan chức cộng sản là tự do phá hoại môi trường. Và việc bồi thường 500 triệu của Formosa chỉ là hình thức, được lấy ra từ tiền thuế của Formosa phải đóng cho chính phủ csVN.

Đúng ra ngư dân Việt phải tập họp nhau lại hợp cùng 95 triệu dân Việt Nam xuống đường bất tuân dân sự thay đổi thể chế để tạo ra một ngành tư pháp độc lập, từ đó mới có thể kiện Formosa và các công ty nước ngoài khác.

Thế nhưng làm điều đó phải hy sinh tự do, xương máu nên họ đi đường tắt là vác đơn sang Đài Loan kiện vì Đài Loan có tam quyền phân lập.

Nhưng họ không hiểu rằng muốn tòa án Đài Loan thụ lý đơn kiện thì Đài Loan phải có luật. Nhưng luật Đài Loan chỉ xử phạt các công ty nước ngoài đến Đài Loan vi phạm về môi trường chứ làm gì có luật chế tài các công ty Đài Loan ra nước ngoài đầu tư. Các công ty này làm gì ở nước ngoài đâu có ảnh hưởng gì đến nhân dân Đài Loan nên ngành tư pháp sẽ căn cứ vào đâu để xử?

Không những thế dân Việt còn định kiện ra tòa án Mỹ và Liên Hiệp Quốc. Nếu các toà án này thụ lý và chế tài hết thì dân Việt cần gì đổ máu, hy sinh, vào tù để đánh đổ cộng sản thay đổi thể chế chính trị? Chỉ cần ăn rồi ngồi nghiên cứu xem kiện ở đâu là được rồi.

Tư duy kiện cáo là tư duy giết chết đấu tranh. Bạn chỉ có thể kiện được sau khi bạn đã đấu tranh để xây dựng một nhà nước pháp quyền. Dân Đài Loan không đấu tranh xây dựng một xã hôi pháp trị, tam quyền phân lập, tư pháp độc lập để dân Việt hưởng xái.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s