Thủ tướng Phúc họp với Bộ Quốc Phòng không treo ảnh Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp

https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1267405

Bình thường thì trong các cuộc họp lớn của Đảng CSVN lúc nào cũng phải treo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và người lãnh đạo đầu tiên trong ngành đó. Vậy mà trong những năm gần đây, các kỳ họp của thủ tướng và bộ quốc phòng chỉ treo ảnh của Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập…..Một sự việc kỳ lạ đối với chính quyền cộng sản.

Sáng nay 8/8/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Bộ Quốc phòng và không có treo ảnh Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp.

Đây là video vẫn ở văn phòng đó năm 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=ECtb5Z32AiY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s